سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین بهلولی ثمرین – کارشناس مهندسی مکانیک – طراحی جامدات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
عسگر مهدوی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ک

چکیده:

با توجه به سیاستهای کشور برای جایگزینی سوخت CNG با سوختهای فسیلی در خودروهای کشور، بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در گازسوز کردن خودروها ضروری بنظر می رسید. بر این اساس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور درابتدای تاسیس (سال ۱۳۷۹) پروژه ای را در این خصوص تعریف و اجرا نمود. کشورهای جهان اهداف مختلفی را در گاز سوز استفاده می کنند. کشورهای فعال در این زمینه عبارتند از آرژانتین، ایتالیا، مصر، نیوزیلند، چین، روسیه، ژاپن و نروژ گفتنی است. تعدادی از این کشورها دارای منابع گاز طبیعی هستند و تعدادی از آنها این سوخت را از سایر کشورها تامین میکنند. در این مقاله در خصوص وضعیت منابع سوختی، فعالیت های اقتصادی، میزان و نحوه مصرف سوخت، شبکه توزیع گاز طبییعی، سیاست های اجرایی گاز سوز کردن خودروها ، یارانه پرداختی به خودروهای گاز سوز، پیامدهای گاز سوز کردن خودروها، اشتغال زایی و اقتصاد جایگاه های سوختگیری CNG در برخی کشورها بررسی می شود.