سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – استاد دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران
محمد شفیع فرزانیان – کارشناسی ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه طراحی سازه های پیوسته بر مبنای آنالیز خطی معادل و بازتوزیع لنگر روش شناخته شده ای می باشد و آیین نامه های مختلف ضوابطی را برای میزان باز توزیع مجاز معرفی می کنند. آیین نامه بتن ایران(آبا) باز توزیع لنگر را مجاز شمرده ولی آن را تنها به بارهای ثقلی محدود می کند( بند ۱۰-۳-۶-۳). این در حالی است که رفتار خطی، تشکیل مفاصل پلاستیک، و باز توزیع لنگر تحت اثر بارهای لرزه ای نیز اتفاق می افتد و آیین نامه هایی نظیر ACI318-05 و کانادا CSA-A23.3-M04 باز توزیع را برای بارهای جانبی و زلزله مجاز می دانند. در این تحقیق، موضوع باز توزیع لنگر در سازه های بتن مسلح ارزیابی می گردد، و مساله باز توزیع تحت اثر بار زلزله بررسی می شود این مطالعه نشان می دهد که ضوابط باز توزیع برای بار لرزه ای لااقل برابر بار ثقلی، معتبر است. بر این اساس پیشنهاد اصلاح بند مذکور در آبا ارائه می شود.