سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی لشکری – دانش آموخته دکترای دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهدی رئیسی –
رسول نامجو – گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فیروز فدائی فرد – گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد، واح

چکیده:

بررسی حاضر با نمونه گیری از ۸۰ عدد از ماهیان گورخری تالاب گندمان واقع در استان چهارمحال و بختیاری طی دو فصل بهار و تابستان ۱۳۸۶ صورت گرفت . ماهی مذکور یکی از گونه های بومی تالاب بوده که عمدتاً در مناطق جنوب غربی کشور یافت می شود و دارای ارزشی اکولوژیک بالائی می باشد . ضایعات ایجاد شده در ماهی مذکور عمدتاً ناشی از تهاجم متاسرکر انگل دیژن Ornithodiplostomum sp به ارگانهای مختلف ماهی اعم از زجاجیه چشم، مغز، عضلات، آبشش و گنادها بود .
از جمله ضایعات آسیب شناسی ناشی از انگل می توان به هیپرپلازی سلولهای تیغه های ثانویه آبشش، به همراه تجمع تک هسته ای ها، کلسیفیکاسیون انگل در عضلات جدار روده و در تخمدان به همراه تجمع سلولهای فیبروبلاست در اطراف آن، تجمع سلولهای ایمنی در مغز، دژنرسانس سایر عروق مغز همچنین مشاهده مقاطع انگل اورنیتودیپلوستوموم در ارگانهای مختلف داخلی اشاره کرد . ضایعات دیگر نیز شامل پرخونی شدید، چماقی شکل شدن تیغه های ثانویه آبشش، تلانژکتازی و نفوذ سلولهای تک هسته ای و مشاهده مقطع انگل ژیروداکتیلوس در آبشش و همچنین مشاهده مقاطعی از یک انگل نماتود که در بررسی انگل شناسی به عنوان تشخیص داده شده در مجرای گوارشی به همراه انتریت موکوسی و هیپرپلازی سلولهای گابلت بود