سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریوش مصلحی آبادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رابطه متقابل بین فعالیت های بشری و محیط زیست طبیعی باعث بدتر شدن محیط زیست شده به نحوی که رشد و ترقی در همه جوامع چه توسعه یافته و چه نیافته تحت تاثیر قرار گرفته،سایت های دفن زباله های خطرناک آثار بیرونی زیادی خواهند داشت که در نتیجه عدم کنترل های محلی پیش خواهد آمد.در تهران هیچگونه مدیریتویژه ای روی پسماندهای خطرناک و نیز روی ضایعات صنعتی وجود ندارد، طبق برآوردهای انجام شده کل ضایعات صنعتی تهران در سال ۱۳۷۳ در حدود ۷۹۷۰۰ton/y است که شامل ۳۲۵۰۰ton/y پسماند صنعتی مایع ۱۳۰۲۰ton/y پسماند صنعتی جامد و ۱۹۵۳۰ton/y پسماند تجاری میباشد. همچنین در تهران سالانه ۱۸۳۳۵ تن ضایعات بیمارستانی تولید می شود و نیز با برآوردی که در منطقه ۲۰ شهرداری تهران به صورت آزمایش انجام شده ضایعات خطرناک موجود در زباله خانگی تهران نیز به میزان ۲۶۷۳ ton/y می رسد که با توجه به بازیافتی که در این منطقه انجام می شود رقم پایین است ولی می تواند سرانه تا حدود ۰/۵ kg سالیانه باشد و با توجه به ارقام بالا توصیه به قانونمند کردن کشور در مقابل عدم امحاء صحیح این ضایعات خواهد بود.