سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر اشکان مهجور –
مهدی بریزی –
سعید احسان طلب –

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی میزان و نوع ضایعات دستگاه تناسلی گاو با مراجعه به کشتارگاه تعداد ۵۰ عدد گاو از نظر وجود بیماری های سیستمیک و بیماری های دستگاه تناسلی مورد مطالعه قرار گرفتند . پس از کشتار دستگاه تناسلی به صورت کامل جدا شده ومورد مطالعه قرار می گرفت . سپس از آنها عکس گرفته شده و محل ضایعات در فرم های تهیه شده برای مطالعه ثبت می شد . از ضایعات و قسمتهای مختلف به ظاهر سالم نمونه گیری شده و در فرمالین %۱۰ به آزمایشگاه ارسال می شد . در آزمایشگاه از نمونه ها اسلاید هیستو پاتولوژی تهیه شده وبه روش H&E رنگ آمیزی شده و مورد مطالعه قرار می گرفت . در نمونه های مورد مطالعه اندومتریت مزمن در ۳ مورد %)۶) ، پیومترا ۱ مورد %)۲) ، التهاب تخمدان ۲ مورد %)۴) ،کیست تخمدانی ۵ مورد %)۱۰) ، هیپوپلازی تخمدان ۲ مورد %)۴) و لوتئوما در تخمدان ۱ مورد %)۲) برخورد شد .