سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور سیاری –
عبدالرضا دلیجانی –
سولماز پورگنابادی –

چکیده:

به منظور بررسی میزان و نوع ضایعات پاتولوژیکی کلیه بز، در کشتارگاه اهواز، کلیه های ۲۴۱۳ بز در مدت ۷ ماه مورد بازرسی قرار گرفتند . تعداد ۱۰۰ نمونه ضایعات ماکروسکوپی داشتند و در بررسی میکروسکوپی مقاطع این کلیه ها، ۹۷ کلیه دارای ظایعات پاتولوژیک بودند، بدین ترتیب میزان کلیه های ضایعه دار در این مطالعه %۴/۰۲ می باشند . تعداد، نوع و درصد ضایعات به ترتیب زیر بود :
نفریت بینابینی ۷۹ عدد %)۸۱/۴۴) ، نفروز ۳ عدد %)۳/۰۹) ، نفریت چرکی حاد ۱ عدد %)۱/۰۳) ، پرخونی و هموراژی ۱۴ عدد %).۱۴/۴۳) البته ضایعات دیگری که به همراه نفریت بینابینی مزمن دیده شده اند در زیر آمده است : پولی کیستیک ۵ عدد %)۵/۱۵) ، سنگ ۴ عدد %)۴/۱۲) ، پیگمانتاسیون ۱۵ عدد %).۱۵/۴۶) انواع پیگمانتاسیون شامل موارد زیر بودند : هموسیدروز ۹ عدد %)۹/۲۸) ، هموسیدروز و پیگمانی مجهول ۲ عدد %)۲/۰۶) ، سیدروز و کلسئین ۴ عدد ) %)۴/۱۲ بودند .