سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهنام کرمی – دانشجو دکترا محیط زیست
منا گلابی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی
پیوند پاپن – کارشناسی ارشد خاک شناسی

چکیده:

بشر از مدتها قبل بسیاری از بیماریها منتقله به وسیله آب را می شناخته لذا دنبال روشهایی بوده که بتواند آب را عاری از عوامل بیماری زا کند. با افزایش صنایع تولیدی، جمعیت و ورود فاضلابهای بخش های مختلف شهری، صنعتی، و کشاورزی، به آبهای سطحی و به تبع آن آلودگی آب های زیرزمینی لزوم توجه به تصفیه فاضلاب قبل از ورود به آبهای سطحی و حتی جهت استفاده مجدد را اجتناب ناپذیر کرده است.