سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد –
یحیی شربتی ناوان –
محمد بزاز –

چکیده:

پدیده روانگرایی Liquefaction درخاکهای غیر چسبنده اشباع درشرایط رهکشی نشده تحت اغتشاشات گذرا یکنواخت و یا تکراری رخ می دهد . دراثر باگذاری درشرایط زهکشی نشده تمایل به تراکم موجب افزایش فشار آب حفره ای گشته و درنتیجه تنش موثر کاهش می یابد .در ارزیابی روانگرایی این نوع خاکها برای محاسبه تنش های ناشی اززلزله و هنچنین نتایج آزمایشات صحرایی ازیک ضرایب اضلاح استفاده می شود این ضرایب شامل ضریب کاهش تنش (فرمول درمتن اصلی مقاله ) ضریب مقیاس بزرگی زلزله برای نسبت تنش سیکلی MSF ضریب اصلاحی سربار برای تنش سیکلی (فرمول درمتن اصلی مقاله )و ضریب نرمال سازی سربار برای مقاومت های نفوذ (فرمول درمتن اصلی )می باشد .این ضرایب با استفاده ازاطلاعات موجود آزمایشات SPT و CPT که توسط ادریس Idriss و همکاران ارائه شده مورد بررسی قرارمی گیرد .