سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود دادخواست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی – عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه مدل سازی و شبیه‌سازی برجهای تقطیر واکنشی به علت مزایای فراوان آن از جمله ادغام دو فرآیند واکنش و جداسازی در یک مرحله، کاهش هزینه اولیه و عملیاتی، کاهش محدودیت‌های ناشی از تعادل شیمیایی، استفاده از گرمای واکنش در تقطیر، جداسازی مخلوط‌های آزئوتروپی و غیره رو به افزایش است. برای انجام مدل‌سازی و شبیه‌سازی موفق، نخستین گام اساسی، اتخاذ روشهای مناسب برای محاسبه خواص ترمودینامیکی می‌باشد. عدم تطابق خواص ترمودینامیکی محاسبه شده با داده‌های تجربی منجر به کاهش دقت مدل و عدم شبیه‌سازی موفق در برآورد رفتار سیستم شود. این مقاله ضرایب فعالیت سیستم واکنشی چهارجزیی اسید استیک (۱) + اتانول (۲) + اتیل استات (۳) + آب (۴) را بر اساس روشهای (ASOG, UNIFAC) Group contribution و همچنین ضرایب فعالیت سه سیستم دو جزیی به صورت، اسید استیک (۱) + اتیل استات (۲)، اتانول (۱) + اتیل استات (۲)‌و اسید استیک (۱) + آب (۲) بررسی شده است و نتایج حاصل با داده‌های تجربی مقایسه گردیده‌اند. در نهایت نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش ASOG با د قت بالاتری در مقایسه با روش UNIFAC، می‌تواند ضرایب فعالیت را با توجه به داده‌های تجربی در اختیار قرار دهد.