سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ( تاسیسات ابیاری) واحد علوم و تحقیقات
امیر خسروجردی – استادیار گروه سازه های آبی( آبیاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

نوسانات فشار یکی از موضوعات مهم در سازه های آبی بوده که موجب بروز مشکلات متعددی در ایگونه سازه ها می گردد. تحقیق حاضر بر گرفته از مطالعات آزمایشگاهی نوسانات فشار روی پرتاب کننده جامی مدل سرریز سد سهند بوده که در موسسه تحقیقات آب انجام گرفته است. در این مدل برداشت اطلاعات مربوط به نوسانات در روی پرتاب کننده جامی در سه منطقه میانی، راست و چپ پرتاب کننده جامی در سه دبی ۸۰۰ و ۱۵۱۰ . ۱۸۵۰ متر مکعب بر ثانیه ( درمقیاس واقعی) انجام گرفته است. این مطالعه در نهایت با بررسی های آماری نوسانات فشار همراه گردیده که در طراحی سازه ای و هیدرولیکی پرتاب کننده های جامی قابل استفاده خواهد بود. با توجه به بررسی های انجام شده حداکثر میزان ضریب فشار میانگین در محدوده [فرمولها در متن مقاله] شکل می گیرد و حداقل میزان ضریب فشار میانگین نیز در مرکز باکت شکل می گیرد که نشان دهنده میزان فشار منفی در این قسمت می باشد.