سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسنی – استادیار دانشکده مهندسی معدن متالوژی و نفت
یاسر دارا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تونل شماره ۱ امامزاده هاشم به طول ۳۱۸۰ متر در محدوده بین کیلومتر ۴۴۸+۱ و ۶۳۷+۴ جاده هراز در منطقه کوه اوزنه با شیب طولی ۳/۵% به سمت دهانه جنوبی واقع شدها ست دراین محدوده تشکیلات رسوبی کامبرین میانی و فوقانی، رسوبات کربناته دونین فوقانی و کربنیفر زیرین، بخش رسوبات کربناته تریاس و نهشته های رسوبی تخریبی ژوراسیک وجود دارد. دراین مجموعه سنگی گسلهای فرعی مشا فشم مسیر تونل را قطع می نماید با توجه به مشکلات بوجود آمده در زون میانی و اهمیت این تونل به عنوان یکی از پروژه های عمرانی ورزات راه انجام این تحقیق ضروری می باشد که پس از مشاهده عکل های هوایی منطقه و انجام پیمایش های میدانی نقشه زمین شناسی مهندسی منطقه تهیه گردید سپس مطالعات درزه نگاری منطقه انجام شد که بیانگر سه تا چهار سری دسته درزه در اکثر مناطق می باشد.