سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد وحیدنیا – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

بحث اتوماسیون شبکه های توزیع چند سالی است که در کشور ما شروع شده و نمونه هایی نیز در بعضی از شرکت های توزیع اجرا شده و یا در دست اقدام می باشد. با توجه به اینکه منظور از اتوماسیون شبکه های توزیع نصب سیستم مدیریت و نظارت بر شبکه توزیع شهر یا منطقه مورد نظر است باید از مرحله مطالعات اولیه و طراحی تا مرحلة نصب تجهیزات و بهره برداری سیستم اتوماسیون با استفاده از تجربیات بدست آمده و نظر مشاورین عالی و با سابقه ، طرح جامع اتوماسیون جهت تعیین پست های مانوری و سیستم های مونیتورینگ ، پردازشگرها، سیستم های مخابراتی و مرکز دیسپاچینگ تهیه شده و در فازهای مختلف با ت وجه به امکانات و اعتبارات به اجرا گذاشته شود . بدیهی است در تهیه طرح جامع باید به نیازها، ضرورتها و امکانات توجه لازم بعمل
آید تا ضمن تهیه یک طرح اقتصادی کلیة انتظارات از یک سیستم مکانیزه و اتوماتیک بدست آید . سیستم اتوماسیون بای د در جهت مدیریت و نظارت شبکه با دقت و صحت عمل نماید و ضمن ارائه و ثبت کلیة پارامترهای مورد نیاز شبکه تحت مدیریت ، قادر به تحلیل سیستم و خطاهای بوجود آمده باشد و محدودة خطا را تشخیص و از شبکه جدا نماید . بنابراین دریافت اطلاعات و تحلیل سیستم و ارسال فرمانهای قطع و وصل به کلید ها وپردازشگرها بایستی بدون خطا و بسرعت انجام گیرد . کاهش زمان خاموشی ها انرژی توزیع نشده ،تعداد قطع و وصل کلید ها، انجام تحلیل های لازم ، پخش بار و ارائه اطلاعات پارامترهای شبکه و خطاهای بوجود آمده (جهت تصمیم گیری ) از نتایج بدیهی سیستم اتوماسیون می باشد لذا باید در انتخاب تجهیزات پست ها و تابلو ها و ، سیستم های اینترلاک و اینترفیسRTuها، سیستم های مخابراتی وتجهیزات مرکز کنترل و نرم افزارهای موردنیاز سیستم دقت لازم را بعمل آورده و پروتکل های استاندارد را رعایت نمود. توسعه پذیری سیستم ،دقت و صحت عملکرد آن و امنیت سیستم از اهم موضوعاتی است که باید در طراحی و نصب سیستم های مورد نیاز اتوماسیون مورد توجه قرار گیرد. جهت افزایش ضریب اطمینان سیستم تجهیزات مرکز کنترل باید بصورت دوال اجرا شود که در صورت از کار افتادن یک دستگاه سیستم دوم قادر به انجام وظایف کنترل شبکه باشد . همچنین ارتباط بینمرکز وRTuها باید از نظر قطعی ارتباط و یا نفوذ پذیری اطمینان بخش باشد، لذا باید پیش بینی های لازم درطراحی و نصب تجهیزات ارتباطی بعمل آید.