سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
حسین رجایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سازه های خط لوله زیر زمینی که وظیفه انتقال انرژی را به عهده دارند و جزء شریانهای حیاتی جامعه به شمار میآیند را غالبا" به لحاظ حفاظتی و ایجاد شرایط تکیه گاهی زیر خاک دفن میکنند . از جمله پارامترهای مهم در مدلسازی و تحلیل سازه ای بین لوله و خاک اطراف در استفاده و بسط تئوری تیر بر بستر ارتجاعی ، ضریب ارتجاعی فنر بین لوله و خاک اطراف است که توسط پژوهشگران و آیین نامه ها مقادیر و روابطی به صورت پیشنهادی ارائه گردیده است در حالیکه ملاحظه میگردد این ضریب تحت تاثیر عوامل زیادی است که در این مقاله روش فرمولاسیون و مدل آزمایشگاهی پیشنهاد میگردد تا بتوان مقدار این ضریب بستر ( سختی استاتیکی بین خاک و لوله ) را درجهت محوری اعم از حالت رفتار خطی و غیر خطی به طور واقع بینانه تعیین نمود.