سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز بخشنده – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا گر
فرهاد رحیمی – کارشناسی ارشد مهندسی هوادریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاه
ایرج رجبی – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا گر

چکیده:

در این مقاله تاثیر طول برروی ضریب تمرکز تنش صفحه‌های سوراخ‌دار ایزوتروپیک و ارتوتروپیک مورد بررسی قرار گرفته ‌است. به همین منظور در ابتدا ضریب تمرکز تنش در صفحات با پهنا محدود و طول زیاد با استفاده از روابط تحلیلی در دو حالت ایزوتروپیک و ارتوتروپیک استخراج و با نتایج اجزاء محدود که بوسیله نرم‌افزارهای MSC/Patran و MSC/Nastran بدست آمده مقایسه می‌گردد. با تایید دقت روش اجزاء محدود تاثیر طول برروی ضریب تمرکز تنش در صفحات ایزوتروپیک و ارتوتروپیک سوراخ‌دار بررسی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که ضریب تمرکز تنش در صفحات کوتاه در مقایسه با صفحات بلند بیشتر می‌باشد. طبق این بررسی یک طول انتقال معرفی می‌شود که بوسیله آن می‌توان یک صفحه کوتاه را معرفی کرد.