سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سیستان و بلوچستان
قادر هاشم زهی – کارشناس ارشد عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

سازه ها باید توانایی تغییر شکلها ی حاصل از نیروهای جانبی زلزله را داشته باشند و این توانایی تحت پارامتری با عنـوان شکل پذیری تأمین می گردد . جهت دخالت دادن شکل پذیری در طراحی سازه ها و استفاده از تمامی ظرفیت سـازه هـا ( حالت پلاستیک ) ، از ضریب رفتار برای کاهش مقادیر نیروهای واقعی زلزل ه استفاده می گردد . هدف از این مقاله بررسـی ضریب رفتار چلیک های فضاکار تک لایه تحت بار قائم می باشد . در این خصوص با تغییـر پارامترهـای دهانـه بـه ارتفـاع و طول اعضا تغییرات ضریب رفتار بررسی می گردد . در این مقاله با استفاده از نرم افزارANSYS 8.1 چلیک هـا مـدل سازی شده و سپس با بار استاتیکی زیاد شونده،نمودارهای نیرو تغییرمکان بدست آمده و ضریب رفتار محاسبه می گردد.