سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایت اللهی – دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با توجه به نگاه ویژه ایرانیان به تفکر فلسفی و مبانی دینی اندیشه های خود واکاوی برنامه های اموزش و پژوهش دراین حیطه نیاز جدی جامعه ما است با جریان اندیشه ورزی نه تنها نیازهای جامعه باید براورده شود بلکه تحول و پویایی جریان اندیشه ورزی درجامعه ما مستلزم تاکیدی مضاعف بر بازنگرهای نو در آن است با این نگرش واکاوی برنامه های اموزشی فلسفه و کلان در اموزش عالی کشور که با ضعفهایی مواجه است و ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن آن وجهه همت این مقال قرارگرفته است متناسب با این ضعفها متون مورد استفاده برای آن برنامه ها نیز کاستی هایی دارد که به ناکارامدی آنها انجامیده است.