سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهرداد حجازی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

چکیده:

در طراحی ها اغلب احتیاج به آیین نامه بوده است لذا طراحان می بایست از یک مرجع مطمئن (آیین نامه) استفاده کنند. در این مقاله به بررسی ضوابط آیین نامه ای AISC در مورد جوش گوشه و نکات آیین نامه ای و لزوم رعایت توصیه های آیین نامه با استفاده از روش المانهای محدود پرداخته شده سات. و اینکه چگونه می توان با استفاده از مدلهای کامپیوتری و بکارگیری روش المانهای محدود مبنای طرح آیین نامه ها را بدست آورد. در این مقاله مقادیر برگشت جوش گوشه در یک اتصال تحت کشش خالص که طبق توصیه آیین نامه AISC به اندازه ۲D که D اندازه بعد جوش گوشه است) می باشد با استفاده از مدلهای کامپیوتری تغییر داده شده و با روش المانهای محدود و تحلیل هایکامپیوتری این موضوع بررسی گردیده و آثار عدم رعایت حدود آیین نامه در طراحی و تاثیر ان روی نتایج بدست آمده از تحلیل ها نشان داده شده است.