سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طارق مهدی – استادیار بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
لیلی ارشاد – کارشناس بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

تاکنون مهمترین مرجع طراحی دیوارهای بنایی غیر مسلح در ایران، آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد ۲۸۰۰ ( بوده است. ضوابط طراحی ساختمان های بنایی بر اساس این استاندارد، ضوابط تجربی است. به علت آسیب پذیری اینگونه ساختمان ها در زلزله های گذشته، توجه خاص به ضوابط آن ها ضروری است. با مقایسه ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ با ضوابط تجربی آیین نامه های دیگر، مشاهده می شود که ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در برخی موارد فاقد شرایط ایمنی است. در این مقاله، کمبود های موجود در فصل سوم استاندارد ۲۸۰۰ )ضوابط ساختمان های بنایی غیر مسلح( مورد بحث و بررسی خواهد گرفت و توصیه های لازم برای رفع این کمبودها پیشنهاد شده است.