سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش صلح جو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهمترین بخش یک سیستم BCI یک طبقه بندی کننده است، که هر قطعه از سیگنال EEG را، بر اساس ویژگی های استخراج شده از آن، به طبقه مناسب آن در بین دسته های مجاز فعالیت ذهنی تخصیص می دهد. در این جا ما با استفاده از طبقه بندی کننده عصبی محلی و بعضی روش های دیگر از قبیل تفکیک خطی و SSP ، به تفکیک دو فعالیت ذهنی تجسم حرکت دست راست و چپ پرداخته، نتایج را با هم مقایسه می کنیم. با توجه به نتایج مناسب اعمال طبقه بندی کننده عصبی محلی به دادگان تهیه شده در دانشگاه گراتس، طراحی یک BCI سه کاناله با طبقه بندی کننده عصبی محلی توصیه می شود. هم چنین، نتایج اهمیت وجود فیدبک را در سیستم BCI نشان می دهد.