سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیده حمیده وزیری – دانشجوی رشته برنامه ریزی شهری و شهرسازی
سیدفرزین فائزی – استادیارگروه علمی عمران دانشگاه پیام نورصندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵تهران ایران
آرزو مستعانی – کارشناس معماری کارشناس ارشدعمران

چکیده:
درحال حاضروسیله نقلیه شخصی خودروی شخصی و موتورسیکلت درشهریزد ازمطلوبیت بسیاربالایی درانتخاب سفرشهروندان برخوردار است زیرا هیچ گونه محدودیتی برای استفاده ازاین طریقه درشهر یزد وجود ندارد و دارای ویژگیهای بسیارمهمی همچون راحتی و امنیت است اما استفاده بیش ازحدازوسیله نقلیه شخصی بدون شک اینده شهریزد را بامعضلات ترافیکی بسیارجدی روبرو خواهد ساخت بنابراین باید سیستم اتوبوسرانی درشهریزد را بهبود بخشید که یکی ازراهکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف احداث خطوط اتوبوس تندرو یاهمان BRT درشهر است بدون شک احداث خطوط BRT درشهریزد میتواند سهم بسیارپایین سیستم اتوبوسرانی ازسفرهای روزانه که درحدود ۱۲ درصد است را افزایش دهد که دراینجا به بررسی وضعیت موجود و ضروری ایجادسیستم حمل ونقل BRT پرداخته میشود