سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پویا – لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اکبر رمضانپور – استاد دانشکدۀ عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور مرکز تحقیقات ساخت
مسعود یگانی فرد – فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

مطالعه تاریخچه و عملکرد مخازن بتنی مسلح ذخیره کننده نفت که تعداد آنها نیز قابل ملاحظه نیست نشان می دهد که در بعضی از سازه های بتنی مسلح لازم است علاوه بر ملحوظ داشتن پارامتر مقاومت بعنوان مشخصه ای برای بتن، مسأله نفوذپذیری و دوام این سازه ها در دراز مدت بویژه هنگامیکه در تماس دائم با نفت و آب شور می باشد نیز در طراحی در نظرگرفته شود. بطور کلی یکی از مهمترین معیارهای فنی بتن مخازن ، ضریب نفوذپذیری می باشد . در اغلب آئین نامه ها و استانداردها با افزایش مقاومت فشاری ، بحث ضریب نفوذپذیری پوشش داده شده است . در این مقالهکه نتایج طرح اختلاط بتن مناسب مخازن بتنی نفتی در جنوب ایران آمده استسعی شده است با بررسی در نظر گرفتن مقاومت فشاری و ضریب نفوذپذیری،طرح اختلاط بهینه مورد نظر بدست آید. از طرفی حضور یونهای کلراید و سولفات همزمان در نفت رعایت یکسری الزامات را درطرح اختلاط بتن مخازن نفتی می طلبد