سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
مسیب حشمتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
خسرو شهبازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

بررسی طرح های اجرا شده کنترل سیل به دلیل خسارات سالانه ناشی از سیل و هزینه قابل توجه اجرائی چنین طرح هائی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این منظور پس از اخذ آمار و اطلاعات اولیه تعداد ۲۳ طرح که طی سال های ۸۰-۱۳۵۶ دراستان کرمانشاه اجرا گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت. عمده ترین سازه های کنترل سیل به ترتیب اهمیت شامل بندگابیونی، چک دم خشکه چین، سد خاکی، سد ملاتی، گوراب (بند ساز) ودیواره ساحلی شنی و اپی شنی است که غالبا با طرح های بیولوژی همراه هستند. مهم ترین مشکل مشاهده ای رها شدن و عدم حفاظت و ترمیم سالانه بویژه در نواحی شهری بوده است. در این مقاله به منشاه سیل خیزی منطقه و عوامل آن و ارزیابی فنی سازه های اجرای سد پرداخته است.