سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید کامل – مرکز تحقیقات نیرو
حمید لسانی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی سیستم انتقال شش فاز پرداخته شده و آنگاه به طرح تبدیل خطوط دو مداره سه فاز به شش فاز جهت افزایش ظرفیت خطوط انقال پرداخته می شود . در ادامه نیز با ارائه مدل معادل تک فاز برای خط اتقال شش فاز و با استفاده از آن به بررسی پخش بار و پایداری گذار در شبکه آذربایجان پرداخته و نتایج این بررسی را در دو حالت وجود خطوط دو مداره سه فاز و تبدیل خطوط دو مداره سه فاز به خطوط شش فاز مورد بررسی قرار داده و طرح برتر را شناسا یی می نماییم .