سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس موذن کلور – کارشناس ارشد گروه موتور
علی محمد بیگی – کارشناس مکانیک و مدیر اداره تحقیق و توسعه
عباس کاشی – مدیر اداره تحقیق و توسعه

چکیده:

از منحنی های عملکرد کاربراتور موتور سیکلت نامی ملاحظه شد که کاربراتور در اکثر وضعیت های کاری موتور و گشودگی های مختلف دریچه گاز بویژه حالت تمام گشودگی، مخلوط های نسبتا غنی فراهم می نماید؛ این ویژگی باعث می شود احتراق مطلوب انجام نگیرد و هیدروکربن های نیم سوخته (CO) و نسوخته (HC) بیشتری تشکیل شود. پژوهشی انجام گرفت تا کاربراتور بتواند مخلوط های مناسبتری را فراهم نماید. ایده های مختلفی مطرح شد و از بررسی آزمایشگاهی آنها ملاحظه شد که تنها طرح سوزن ژیگلور شناور قادر خواهد بود با حفظ و یا حتی بهبود گشتاور و توان تولیدی توسط موتور، مخصوصا در گشودگی های کمتر دریچه گاز و از طرفی عملکرد طبیعی مدارهای فرعی کاربراتور که برای رانندگی مطلوب موتور لازم است و هم چنین عدم افزایش انتشار آلاینده های گاز درجا و طبیعی روشن شدن موتور، کمیت های مصرف سوخت، انتشار آلاینده های مونواکسید کربن و هیدروکربن های نسوخته را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.