سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نقوی – مدیر امور مناطق سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
افسانه حسنی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

تفکیک پسماندها در مبدأ یکی از تکنیک های پردازش است که به جهت افزایش کارایی بازیافت پسماندها صورت میگیرد. اجرای طرح تفکیک در مبدا از سال ۱۳۷۴ در مناطقی از سطح شهر تهران به شیوه های گوناگون به اجرا در آمده است که به دلایل مختلف این طرح ها با شکست مواجه شده اند .منطقه ۲۰ تهران یکی از مناطقی است که از قدیم الایام کار تفکیک پسماندهای خشک از تر در آن به اجرا در آمده است . در حال حاضر تفکیک پسماندهای خشک به شیوه های متعددی در این منطقه جمع آوری می شود که در حدود ۷۰ % به شیوه سنتی و ۳۰ % به شیوه منطبق با نظام فنی و اجرایی است . با بررسی طرح منطبق با نظام فنی و اجرایی در اولین سال اجرای آن ( ۱۳۸۴ ) در منطقه ۲۰ ، از دیدگاه اقتصادی مشخص شد که این طرح دارای سود منفی می باشد ( ۴۸,۵ ریال به ازای هر کیلو پسماند خشک جمع آوری شده در این طرح ) که در صورت اشاعه فرهنگ بازیافت و تفکیک پسماند توسط خانوار و حذف هزینه های آموزش در سال های آینده اجرای طرح و همچنین اصلاح ساختار دفترچه نظام فنی و اجرایی میزان سود آوری طرح بیشتر خواهد شد.