سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رمضان علی پور – شرکت مشانیر
علی اصغر کبیر – شرکت مشانیر

چکیده:

طرف برقگیرهای ZNO طی یکی ده دهه گذشته توانسته است جایگزین برقگیرهای معمولی (با فاصله هوایی) گردد. در این مقاله برآنیم تا ضمن تشریح کامل طرح و ساختمان این برقگیر ها و بررسی مشکلات ساخت و نقائص آنها، مزایای این برقگیر را در مقایسه با برقگیر ها نوع معمولی بر شمرده و به کاربردهای مختلف آنها بپردازیم.