سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مارال آزمونفر – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند ، شهر جدید سهند ، تبریز
محمدحسین حکمت شعار – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند ، شهر جدید سهند ، تبریز
حامد بهزاد – دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند ، شهر جدید سهند ، تبریز

چکیده:

نیم رساناهای آمورف با ترکیب xLi2O-(50-x)MoO3-50P2O5 ساخته و خواص اپتیکی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است..مطالعه طیف IR نشان داد که در این شیشه ها یونهای +Li به عنوان اصلاح کننده شبکه عمل میکند و با شکستن بعضی از پیوندها، باعث به وجود آمدن اکسیژنهای غیر پیوندی در شبکه می شود. بررسی طیف UV این شیشه ها در فرم لایه های نازک نشان داد که گاف اپتبکی (Eopt) با افزایش غلظت لیتیم کاهش مییابد. مقادیر انرژی اورباخ ( Ee) بین ۰/۴۸eV و ۰/۷۴ بدست آمد.