سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهیده شبستانی – دانشجوی رشته جنگل شناسی و اکولوژیکی جنگل
شهربانو شبستانی – دانشجوی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی

چکیده:

میانکاله یکی از زیستگاههای مهم و باارزش پرندگان مهاجر آبزی و تعدادی پرندگان بومی است . این پناهگاه بازمانده تیپ اراضی مشجر ساحلی در ساحل دریای خزر است و به علت دارا بودن موقعیت ویژه و منحصر به فرد اکولوژیکی و وجود خلیج گرگان ، یکی از ذخایر با ارزش کره مسکون لقب گرفته است و سازمان جهانی یونسکو برای این منطقه شناسنامه ویژه تهیه و مشخصات آن را به صورت کامل تشریح کرده و محلی به شمار آورده که باید برای انجام کارهای علمی و پژوهشی بدقت مورد حفاظت قرار گیرد .اجتماعات گیاهی و جانوری این منطقه ارزش زیستگاهی ، حفاظتی و تحقیقاتی دارد ؛ ولی به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب در منطقه و قرار گرفتن آن در خط هجوم نوسانات آب دریای خزر ، عملا ارزشهای زیستگاهی رو به کاهش گذاشته است .که با برنامه ریزی اصولی توسط کارشناسان و برنامه ریزان و همچنین توسعه همکاری بین بخشهای دولتی و جامعه محلی در جهت حفاظت از تنوع زیستی مشکلات موجود را تا اندازه ای برطرف کرد .همچنین می توان با هدفهایی مانند برنامه ریزی و ایجاد تأسیسات پذیرایی ، بسط شبکه تأسیسات تفریحی و سیاحتی در قالب الگوهای ناحیه ای ، توجه به بازدهی اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی ، توسعه شبکه های ارتباطی ، ایجاد تجهیزات جهانگردی با فناوری خاص ایران ، تأمین هماهنگ توسعه سیاحتی متوازن با توسعه زیربنایی و صنعتی مناطق به هدفهای توسعه جهانگردی دست یافت . ایجاد اهداف فوق به کسب ارز و ایجاد اشتغال و رشد و ترقی شهرستان بهشهر و شهرهای دیگر منطقه منجر خواهد شد .