سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا گل محمدی – کارشناس ارشد-خاک و پی
محمود وفائیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی عمران
حمید هاشم الحسینی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده معدن

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از محاسبه ظرفیت باربری خاکها بر اساس کاربرد نرم افزار اجزای محدود مبتنی بر معیار دراکر-پراگر مورد بحث قرار گرفته است و اثر شکل پی و تاثیر زاویه اتساع خاک بر مقادیر به دست آمده نشان داده شده است. در بعضی از حالتها این نتایج حاصل از معیار موهر-کولمب مقایسه شده است.