سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران‐ محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن امدادی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر کلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران‐ محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شمعهای مکشی یکی از مناسبترین گزینهها برای اجرای سازههای فراساحلی در آبهای عمیق میباشند، که اغلب برای مهار کردن سازههای فراساحلی حجیم استفاده میشود. بدلیل بالا بودن هزینه اجرای اینگونه شمعها در مقیاس واقعی، مطالعات در این زمینه محدود به پایلوتهای آزمایشگاهی میباشد. از جمله معضلات دیگر طراحی اینگونه شمعها تعیین ظرفیت کششی محوری آنهاست، زیرا ظرفیت کششی محوری شمع وابسته به وضعیت زهکشی بستر و مقدار مکش در سرشمع است که تعیین مقدار دقیق آن امکانپذیر نمیباشد. در این مقاله به بررسی روابط ظرفیت باربری شمعهای مکشی که توسط محققین مختلف ارائه شده است، پرداخته میشود.