سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدمحمد تابعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های دریایی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از روشهای مختلف تئوری(آئین نامه ای و تجربه ای) برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع، گستره وسیعی از روابط دست بالا تا محافظه کارانه را در بر می گیرد. از طرفی اندازه گیری های حین کوبش می تواند معیاری برای تعیین حوزه اعتبار این روشها در خاکهای مختلف به دست دهد. اهمیت خلیج فارس و توسعه صنایع فراساحل در آن ضرورت انجام مطالعات در این منطقه را دو جندان می سازد بر این اساس برخی روشهای تجربی منطبق بر شرایط خلیج فارس توصیه شده اند.