سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
مجید خبازیان – کارشناس ارشد خاک و پی ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده:

سال های زیادی است که در مهندسی عمران برای انتقال بارسازه های سنگین به زمین از انواع مختلف شمع استفاده می شود.برای طراحی شمع ها تحقیقات زیادی بر چگونگی انتقال بار از شمع به زمین انجام شده است . به جز در مواردی ، اکثر تحقیقات با فرض همگن بودن خاک انجام شده و روابط ارائه شده نیز بر این فرض استوار است . ولی در عمل موارد زیادی وجود دارد که خاک به صورت لایه ای بوده و در این شرائط استفاده از این روابط به خصوص برای محاسبه ظرفیت باربری نوک شمعمناسب به نظر نمی رسد . همچنینمساله لایه‌ای بودن خاک در ساخت فونداسیون سازه های دریایی در خاکهای لایه‌ای کربناتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله به تحقیقات انجام شده برای تعیین ظرفیت باربری نوک شمع در خاک های لایه ای پرداخته شده و چگونگی استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط (CPT)برای تعیین ظرفیت باربری نوک شمع در خاک های لایه ای بیان می شود .