سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گلمغانی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از دیواره محیطی یا جدار پایه (skirt) متصل به لبه های تحتانی پی های سطحی، برای سازه های دریایی و سایر سازه هایی که ذر آنها خطر آب شستگی خاک زیر پی وجود دارد، از سالها پیش کاربرد داشته است. با این همه، در ارتباط با پی های سطحی متعارف، استفاده از چنین اجزائی رواج وسیعی نیافته و تحقیقات چندانی روی افزایش ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از چنین شیوه ای انجام نشده است. در این تحقیق یک سری از آزمایشهای تعیین ظرفی باربری برای بدست آوردن تاثیر پارامترهای مختلف، بر ظرفیت برابری این نوع از پی ها انجام گرفت. نتایج اصل از آزمایشها، بانتایج حاصل از معادلات ظرفیت باربری ترزاقی، میرهوف، هنسن و وسیک برای پی های فاقد دیواره محیطی تحتانی مقایسه شده و میزان تاثیر وجود دیواره محیطی بر ظرفیت باربری پی های نواری سطحی مشخص گردیده است. مطالعه تجربی انجام گرفته در این تحقیق نشان می دهد که استفاده از دیواره محیطی تحتانی بسته به شرایط، می تواند ظرفیت باربری پی نواری سطحی واقعی بر بستر ماسه را ۲/۷۸ تا ۴/۱۸ برابر نماید، و به این لحاظ استفاده از چنین پی های در زمین های با باربری ضعیف می تواند مقرون به صرفه اقتصادی بوده و در افزایش ظرفیت باربری بسیار موثر باشد.