سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
عدال سرکرده ای – آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، عملکرد سیکل تبرید با اجکتور، برای ظرفیت سرمایش و نرخ جریان اولیه مشخص، و تاثیر نوع سیال مبرد (R-718b, R-12,R-134a) بر میزان کار و گرمای مصرفی و COP سیکل، و هم چنین پارامترهای طراحی سیکل، نظیر دمای اواپراتور، بویلر و کندانسور بر COP بررسی می گردد. نتایج مدلسازی سیکل تبرید با اجکتور بخار آب نشان می دهد که این سیکل دارای مقدار COP کوچکتری نسبت به دو مبرد دیگر می باشد. بعلاوه با فرض ظرفیت سرمایش یکسان، برای هر سه مبرد، در حالی که مقدار گرمایش در بویلر برای مبرد آب بیش از دو مبرد دیگر است، کار مصرفی پمپ در سیکل تبرید با آب، کمتر از دو مبرد دیگر می باشد. علت این امر نزدیکتر بودن فشار بویلر و کندانسور در سیکل تبرید با مبرد آب است.