سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مقدم – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
سید علی مؤی علایی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با افزایش توجه به ضرورت بهسازی و ایمن سازی سازه های موجود در برابر زمین لرزه مطالعه موردی بر روی سازه های اتصال خرجینی نیز اهمیت بیشتری یافته است زیرا در سالیان گذشته به علت برخی مزایای اقتصادی و اجرایی، شمار بسیاری از ساختمانهای مسکونی و اداری کشور بدون وجود ضوابط خاص، با استفاده از این نوع اتصال طرح و اجرا گردیده اند لذا شناخت دقیق خصوصیات مکانیکی و رفتاریاین اتصال جهت ارائه راهکارهای مقاوم سازی و بهبود رفتار لرزه ای آن ضروری می باشد . در این راستا آزمایشهایی روی شش نمونه از این اتصال انجام گردید.نحوه شکست چرخش و لنگر ترک خوردگی و همچنین اثرات تغییر در شماره تیر، مشخصات نشیمن اتصال و طول و شماره نبشی در رفتار و خواص اتصال بررسی شد.