سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار شمس المعالی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران
امین ذرتی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
الهام فیروزنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در کشور ایران با توجه به شرایط آب وهوا یی ، فرسایش بادی بخش زیادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد،بنابر این شناخت سه منطقه برداشت ،حمل ورسوبگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این بین به منطقه رسوبگذاری یا ارگ به دلیل بروز بیرونی ملموس تر و دارای خسارت بیشتر توج ه بشتری صورت گرفته است . بر این اساس مطالعات فراوانی بر روی ارگهای مختلف در ایران صورت گرفته که بسیاری از آنها به بررسی منشاء وخصوصیات مختلف ارگ ورسوبات بادی آن پرداخته اند . (۱) هدف از انجاماین تحقیق تجزیه وتحلیل رسوبات بادی ارگ بوشهر می باشد که با استفاد ه از نتایج حاصل از مرفولوژی دانه ها می توان عوامل تخریب و فرسایش وعوامل حمل را شناسایی کرده ودر جهت مقابله با عامل فرساینده که می تواند باد ویا آب باشد مبارزه کرد . استان بوشهر مساحتی در حدود ۲۷۶۵۳ کیلومتر مربع دارد که حدود ۱/۵ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و میانگین بارش سالانه استان بوشهر ۲۲۰ میلی متر است ، این بارندگی ها در فصول پاییز و زمستان روی می دهد , حداکثر مطلق دمای سالانه استان ۵۲/۵ درجه سانتی گراد و حداقل مطلق درجه حرارت به -۱ درجه سانتی گراد می رسد وهمچنین میانگین دمای سالانه بوشهر ۲۵/۷ در جه سانتی گراد است . با بررسی های بدست آمده بعد از مورفولوژی ذرات نتایج نشان می دهد اغلب مناطق در ارگ بوشهر بدون دانه های هاله ای هستند که نشان دهنده عدم وجود فرسایش رودخانه ای در این
ارگ بوده و در سه منطقه گناوه و بنه گز و بردخون با ۴۰, ۶۸ و ۵۲ درصد ذرات مات فرسایش بادی غالب بوده ودر منطقه چاه تلخ بدلیل اینکه بیشترین درصد را ذرات درخشان به خود اختصاص داده اند با ۴۴ درصد فراوانی نشان می دهد که امواج دریا بیشترین اثرات را در تخریب و حمل ذرات به ارگ بوشهر داشته است . در نتیجه باید به اجرای عملیات بذر پاشی و بذرکاری بر روی تپه های ماسه ای و افزایش پوشش گیاهی بصورت نوار های بادشکن به کمک گونه های بومی منطقه مانند شورگز،تاغ، اسکمبیل در اراضی برداشت اقدام کرد .