سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید عظیم زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر، اثر سرعت های حرکت طولی و چرخشی بر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵-T6 ، با استفاده از یک مدل مکانیکی- حرارتی المان محدود سه بعدی بررسی شده است. به منظور ارزیابی نتایج شبیه سازی، آزمایش های عملی نیز انجام گرفت. نتایج تئوری و عملی با یکدیگر مقایسه شدند و تطابق قابل قبولی مشاهده شد. نتایج شبیه سازی نشان میدهند که دمای بیشینه با افزایش سرعت چرخشی از ۱۰۰۰ به ۱۴۰۰mm/rev در سرعت حرکت طولی ۴۰mm/min، از ۴۷۵ درجه سانتیگراد به ۵۳۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد. همچنین در سرعت های حرکت طولی زیاد، گردیان دمایی در جلو (پشت) ابزار افزایش (کاهش) می یابد. با افزایش سرعت چرخشی و کاهش سرعت حرکت ط.لی، ناحیه بهم خورده ناشی از ابزار جوشکاری افزایش می یابد که می تواند کیفیت اتصال را بهبود بخشد. بطوریکه با کاهش سرعت حرکت طولی از ۱۵۰ به ۴۰mm/min، کرنش پلاستیک معادل بیشینه از ۳۸/۴ ب ۹۰/۹ افزایش می یابد.