سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله محمودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا
فرهاد قدک – استادیار، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی
محمد حسن شجاعی فرد – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تفاوت بین تونل باد و پرواز آزاد وجود دیواره‌های تونل می‌باشد. این دیواره‌ها روی الگوی خط جریان اثر گذاشته و باعث می‌شوند که نتایج بدست آمده از تستهای مدل در تونل باد همواره همراه با خطا باشد. برای رفع اثر دیواره‌ها می‌توان از دیواره‌های متخلخل و مکش از طریق آنها استفاده کرد. خواهیم دید که با ایجاد دیواره‌ای متخلخل، نتایج به جریان در هوای آزاد نزدیکتر می‌شوند. در این مقاله، تونل باد و دیواره‌های متخلخل آن شبیه‌سازی شده است تا با بررسی اثرات مکش از دیواره متخلخل تونل باد، مشخص شود که از اثرات دیواره‌ها بر روی نتایج کاسته می‌شود، این مکش با دبی‌های مختلفی صورت گرفته است. بطور منطقی نتایج تست یک ایرفویل در ابعاد مختلف می‌بایست یکسان باشد ولی مشاهده می‌شود که هر چه نسبت طول وتر به ارتفاع تونل بزرگتر می‌شود نتایج اندازه‌گیری شده در تونل باد خطای بیشتری را از خود نشان می‌دهد. چرا که هر چه ضخامت ایرفویل نسبت به ارتفاع تونل بیشتر باشد اثرات دیواره نیز بیشتر می‌شود. به منظور کاهش میزان خطای حاصل از اثرات دیواره، با شبیه‌سازی یک تونل باد و مقایسه توزیع ضریب فشار بر روی ایرفویل داخل تونل و ایرفویل در شرایط پرواز آزاد و با تغییر دبی مکش از دیواره‌ها می‌توان به بهترین نتایج دست یافت. بررسی مجدد همین نتایج با استفاده از تصحیحات لازم، نشان می‌دهد که بهبود قابل ملاحظه‌ای در نتایج حاصل می‌شود. جهت محاسبه توزیع فشار سطحی برای ایرفویل Naca0012 از روش عددی حجم کنترل استفاده شده است. نتایج بدست آمده با دبی‌های مختلف مکش و مقایسه شده‌اند و با نتایج جریان آزاد مقایسه گردیده‌اند.