سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید بقایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکا نیک دانشگاه آزاد اسلامی وا
محسن لوح موسوی – استادیار، دانشکده مهندسی مکا نیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمود فرزین – دانشیار، دانشکده مهندسی مکا نیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار داخلی نوسانی در قالب جعبه ای شکل برای لوله های با مقادیر ناهمسانگردی متفاوت، به کمک روش اجزای محدود و به صورت سه بعدی شبیه سازی شده و تأثیر این پارامتر بر بهبود شکل پذیری قالب، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که این مقادیر تا چه میزان باعث پرشدگی بیشتر قالب در گوشه های طولی، نفوذ مواد اضافی به درون قالب و یا چروکیدگی می گردد. در پایان، نتایج جواب حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و نشان داده شده است که نتایج عددی و تجربی همخوانی قابل قبولی دارند.