سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی حیدریان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
مهرزاد شمس – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
گودرز احمدی – استاد دانشگاه کلارکسون آمریکا

چکیده:

در این پژوهش، جریان آب و روغن به وسیله مدل اویلر- اویلر تحلیل شده است. هر دو سیال آب و روغن به عنوان دو مولفه از جریان مورد بررسی قرار گرفته اند. معادلات حاکم بر جریان با استفاده از روش SIMPLE حل شده است. مدل k-epsilonبرای شبیه سازی عددی تنش های رینولدز مورد استفاده قرار گرفته است. اندرکنش بین دو سیال آب و روغن از طریق نیروی پسا می باشد. اثر پارامترهای مختلف بر روی جریان، مانند کسر حجمی، قطر قطرات روغن و سرعت سیال، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده مورد بحث و تحلیل فیزیکی قرار گرفته و از دقت قابل قبولی برخوردار است.