سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد دوین – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، گروه مهندسی مکانیک
هادی جاوید نژاد – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت ناشی از جریان عبوری از روی یک دسته صفحات مستطیلی که بر روی یک سطح تخت با دمای ثابت قرار دارند و به صورت عددی با استفاده از روش حجم محدود بررسی شده است . همچنین اثر تغییرات نسبت سد کنندگی صفحه (فین) و عدد رینولدز بر روی مقدار ضریب اصطکاک و عدد نوسلت بررسی شده و توزیع دما در صفحات بدست آمده است. در این بررسی جریان سیال تراکم ناپذیر ، مغشوش و دائم در نظر گرفته شده است . از مدل RNG k-e برای حل معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی ، ممنتم و انرژی استفاده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه تطابق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد .