سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – مجتمع دانشگاهی هوافضا، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی محمودی – مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، کارشناس ارشد مهندس
علیرضا تورانی – مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، کارشناس ارشد مهندس

چکیده:

بدون تردید صدا و ارتعاش از معضلات اساسی دنیای صنعتی بوده و خیل عظیمی از افراد در محیط کار خود یا در محل زندگی از آزار ناشی از آنها رنج می‌برند. در این میان سر و صدای حاصل از جریان جت در موتورهای هوایی از مهمترین عوامل ایجاد اصوات در برخی از وسایل نقلیه هوایی است. کاهش سر و صدا در موتورهای هوایی مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه اصوات تولیدی بوده و بررسی عددی این مقوله می‌تواند به اقدامات بعدی جهت کاهش صدا کمک بسیاری نماید.در این مقاله پس از ارائه چگونگی تحلیل عددی اصوات حاصل از جریان جت به تحلیل عددی نازل سه موتور مینی جت با تراست متفاوت پرداخته و میزان صوت قابل شنیده شدن از این سه موتور در حین پرواز بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. کلیه محاسبات عددی توسط نرم‌افزار فلوئنت انجام گرفته است. شرایط در ورودی به نازل این موتورها معلوم و شرایط خروجی با استفاده از روابط دینامیک گاز محاسبه گردیده‌اند.