سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد باقرزاده خلخالی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
علی اصغر میرقاسمی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک های درشت دانه با آن روبرو هستیم این است که در بسیاری از آزمایش های مکانیک خاک کشور، که مجهز به دستگاه برش مستقیم با جعبه بزرگ ۳۰*۳۰ سانتیمتر نیستمد دانه بندی خاکهای نمونه برداری شده با حذف بخش مهمی از دانه های درشت ان ، اصلاح شده و ازمایش برش مستقیم با جعبه کوچک (۶*۶سانتیمتر) بر روی آنها انجام می شود. دو روش معمول برای اصلاح دانه بندی نمونه ها روش اصلاح حذفی و روش اصلاح موازی است. در تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه بر روی خاک درشت دانه مدنظر قرار گرفتند تا با تعیین خطای ناشی از روش های متداول اصلاح(موازی و حذفی) ب روی این نوع خاکها، زمینه برای تعیین هر چه دقیقتر پارامترهای مکانیکی فراهم گردد.