سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح الله امی – دکترای هوافضا و استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
وحید فرج پور خاناپشتانی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پژوهشگر صنایع هوافضا، دانشگاه صنعتی مال
هادی فکوری – کارشناس مهندسی مکانیک، پژوهشگر صنایع هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشت
مرتضی فرخی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، پژوهشگر صنایع هوافضا

چکیده:

آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد بررسی عددی اثر ممنتوم بر میزان نفوذ جت سیال در جریان گازی می باشد. تاثیر فاکتور ممنتوم بر نفوذ قطرات سیال در جریان گازی توسط تغییرات عدد و بر ۴ مشخص می گردد. مقدار عدد وبر متاثر از تغییر پارامترهایی نظیر چگالی، سرعت، دما و قطر انژکتور می باشد که هریک در میزان نسبت ممتوم سیال تزریق شده توسط انژکتور موثرند. به منظور مقایسه نتایج عددی با کارهای تجربی انجام گرفته، از دو سیال آب مقطر و استون که نتایج تست تجربی آنها در دسترس است،‌ استفاده شده است. بررسی میدان جریان دو فازی با حل معادلات مربوط به پیوستگی، ممنتوم، انرژی، انتقال و معادلات مربوط به فاز ناپیوسته و با در نظر گرفتن فرضیات مناسب در هر فاز صورت می گیرد و با الگوریتم خاصی، معادلات مربوط به جریان دوفازی حل می شوند. میزان نفوذ جت سیال با مشخص شدن مکان ذراتی (قطراتی) که در بالاترین مکان قرار دارند، بدست می‌ آید و با نتایج تجربی انجام گرفته، مقایسه می شود. همچنین استقلال نتایج حاصله از نوع و تعداد شبکه حل و پایستگی جرمی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.