سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رحمت خواه – دانشجوی دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
محسن اژدری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در این مقاله تاثیر شکل ساختگاه بر پاسخ دینامیکی و تغییر شکلهای ماندگار سدهای سنگریزهای بررسی میشود. برای این منظور سه مدل مختلف از سد سنگریزهای کوار بررسی شده است. در تمام این مدلها طول و ارتفاع سد ثابت است و تفاوت مدلها در شکل دره میباشد. در این تحقیق از تحلیلهای مودال و تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده شده است. نتایج این تحلیلها نشان داد که با پهن شدن دره و افزایش حجم توده خاکی سد، بزرگنمایی آن نیز به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. بنابراین، در شرایط مساوی، سدهایی که در دره های تنگتر ساخته میشوند؛ عملکرد لرزهای مناسبتری را نشان میدهند.