سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد دوین – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی

چکیده:

در این مقاله تداخل غیر خطی موج و جریان با یک استوانه مرکب بزرگ در دریا بررسی می شود . اثر سرعت جریان با دقت مرتبه اول و همچنین اثر شیب موج تا مرتبه دوم در نظر گرفته میشود . پتانسیل جریان یکنواخت از پتانسیل کل تفکیک می شود و با استفاده از روش اختلالی در حوزه زمان پتانسیل باقیمانده به پتانسیل دائم جریان و پتانسیل مرتبه اول و دوم غیر دائم موج تفکیک شده و با استفاده از روش عددی پنل و گام برداری زمانی حل میشوند . نتایج حاصل نشان میدهد که اثرات غیر خطی و مرتبه دوم روی نیروهای هیدرودینامیکی و بالاآمدگی موج مهم میباشد