سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین توکلی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این مقاله، تاثیر چرخش بلور اولیه روی مشخصات فصل مشترک بلور – مذاب و همچنین میدان های جریان و دما در رشد بلور اکسیدها برای مراحل اولیه رشد، از طریق روش محاسبات عددی مطالعه شده است . به منظور تحلیل شکل این فصل مشترک و مکانیسم انتقال حرارت در یک سیستم چکرالسکی، یک مجموعه از شبیه سازی های نیمه پایای دو بعدی با استفاده از روش ا لمان های متناهی برای مقادیر مختلف آهنگ چرخش بلور اولیه ωseed = 0−۳۰ rpm انجام گردید . نتایج بیانگر نقش مهم چرخش بلور اولیه روی فصل مشترک بلور – مذاب در مراحل اولیه رشد می باشد