سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حسن توسلی – تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما
مرتضی خلجی –

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی بر پایه مکانیزم تبخیری عادی و فاز انفجاری، برای تبخیر عمق کندگی توسط پالس لیزری برای دو نمونه مس و آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع دمایی در ماده با استفاده از معادله پخش گرمایی و سود جستن از روش Finite difference محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که برای هر دو نمونه یک انر|ی آستانه ای وجود دارد که مکانیزم کندگی غالب برای انرژی های پائین تر از آن به صورت تبخیر عادی و برای انرژی های بالاتر به صورت فاز انفجاری است.