سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد صداقت – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ثقفیان – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
سایرمحمد جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به این که توابع دیواره در محاسبات جریان مغشوش خصوصاً در نواحی که جدایش جریان اتفاق می افتد و در سطوح زبر با مشکل جدی مواجه است لذا مدل دو لایه ای ون دریست توسط روش پیشنهادی دوربین صلاح و بر سطوح زبر اعمال گردیده است. نتایج حاصل از مدل دوربین نسبت به توابع دیواره علاوه بر تصحیح میدان جریان، میدان فشار را نیز به نحو مطلوبی در اطراف ساختمان پیش بینی کرده و با نتایج تجربی توافق قابل قبول تری را نشان می دهد.