سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید فرج پور خاناپشتانی – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – جلوبرندگی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن آقاسیدمیرزابزرگ – دکترای مکانیک – هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن عسگری – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – جلوبرندگی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله محفظه احتراق یک موتور رمجت توسط جریان سرد (جریان بدون احتراق ) مورد بررسی قرار گرفته است . این محفظه احتراق دارای ۲ ورودی هوای مستطیل شکل می باشد که بصورت جانبی ۴ به محفظه متصل بوده و قسمت انتهای محفظه بصورت کروی شکل ۵ می باشد . بازچرخش جریان ۶ در قسمت کروی سبب بهبود چشمگیر در افزایش راندمان احتراقی میگردد . زاویه ورود جریان به محفظه احتراق نقش موثری در قدرت گردابه های تولید شده در ناحیه کروی و میزان گسترش نواحی گردابی دارد . ورودیهای هوا بصورت عمود بر بدنه قرار دارند و محور پاشش آنها نسبت به یکدیگر برای زوایای ۳۰ ، ۴۵٬۶۰٬۷۵ ، ۹۰ ، ۱۰۵ و ۱۲۰ درجه شبیه سازی شده و نتایج مورد بحث و بررسی واقع شده اند . حل معادلات حاکم بر جریان و شرایط مرزی مناسب برای آنها توسط نرمافزار شبیه ساز فلوئنت انجام گرفته است . در پایان استقلال نتایج حاصله از نوع و تعداد شبکه حل و نیز پایستگی سایر اجزاء مورد ارزیابی گرفته است